maat

 

สมาคมมีเดียฯ ชี้ตัวเลขการใช้สื่อปีนี้ดีขึ้นตามเป้าหมายส่งผลถึงปีหน้า
สื่ออินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์เติบโตลดลง
พร้อมแนะนำนักการตลาด มีเดียแพลนเนอร์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ปรับเพื่อเปลี่ยน (Transform) ตามพฤติกรรมผู้บริโภค

Page 2 of 5