ภาพบรรยากาศงาน : งานสัมมนา “2014 Outlook” วันที่ 23 มกราคม 2557 ณ โรงโรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ โรงที่ 5