1. กรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 แล้วอีเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  1. ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานในการประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจสื่อโฆษณา โดยบททดสอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 10 ข้อ ภาษาอังกฤษ 10 ข้อ โดยทำผ่านทางออนไลน์ ถ้าไม่ทำจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
  1. คะแนนการทดสอบมีดังนี้

          คณิตศาสตร์ 50%

          ภาษาอังกฤษ50%

  1. การทดสอบ สามารถทำได้เลยหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย หรือกลับมาทำใหม่ วันสิ้นสุดการลงทะเบียนสมัคร และทำการทดสอบ คือ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม2562
  1. ประกาศผลทดสอบในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยจะแจ้งผลทดสอบผ่านอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ หรือท่านสามารถเข้าไปเช็คในเว็ปไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่เวลา
  1. ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องชำระค่าเรียนเป็นจำนวน 19,260 บาท (18,000 บาท รวม Vat 7%) โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 และกรุณาอีเมลล์สำเนาใบนำฝากมาที่ผู้จัดการสมาคมฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทั้งนี้ต้องชำระก่อนเริ่มอบรมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการอบรม

          6.1 กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ส่วนลด 15% (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในขั้นตอนกรอกใบสมัคร)

          6.2      กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมอื่นๆ (ต้องแสดงหลักฐาน) ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ส่วนลด 5%

          6.3      กรณีที่เป็นนักศึกษา (ต้องแสดงหลักฐาน) ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10%

         

          6.4      กรณีที่ไม่เป็นสมาชิก ผู้สมัครทุกรายจะเสียค่าใช้จ่ายที่เต็มราคา

          6.5      กรณีที่สมัครในนามองค์กร และต้องการให้สมาคมฯ ออกใบแจ้งหนี้/Invoice กรุณาอีเมลแจ้ง  กลับที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ คุณปรีชญา เกียรติคณารัตน์ : 081-668-5018 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ban1

 

 รายละเอียด หลักสูตร Communication Channel Management 2019

 

1. กรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 แล้วอีเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานในการประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจสื่อโฆษณา โดยบททดสอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 10 ข้อ ภาษาอังกฤษ 10 ข้อ โดยทำผ่านทางออนไลน์ ถ้าไม่ทำจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

3. คะแนนการทดสอบมีดังนี้

              คณิตศาสตร์ 50%
              ภาษาอังกฤษ 50%

4. การทดสอบ สามารถทำได้เลยหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย หรือกลับมาทำใหม่ วันสิ้นสุดการลงทะเบียนสมัคร และทำการทดสอบ คือ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

5. ประกาศผลทดสอบในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยจะแจ้งผลทดสอบผ่านอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ หรือท่านสามารถเข้าไปเช็คในเว็ปไซต์สมาคมฯ www.mediaagencythai.com ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

6.ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องชำระค่าเรียนเป็นจำนวน 19,260 บาท (18,000 บาท รวม Vat 7%) โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 และกรุณาอีเมลล์สำเนาใบนำฝากมาที่ผู้จัดการสมาคมฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ต้องชำระก่อนเริ่มอบรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการอบรม

6.1 กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ ส่วนลด 15% (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในขั้นตอนกรอกใบสมัคร)
6.2 กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมอื่นๆ (ต้องแสดงหลักฐาน) ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ส่วนลด 5%
6.3 กรณีที่เป็นนักศึกษา (ต้องแสดงหลักฐาน) ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10%
6.4 กรณีที่ไม่เป็นสมาชิก ผู้สมัครทุกรายจะเสียค่าใช้จ่ายที่เต็มราคา
6.5 กรณีที่สมัครในนามองค์กร และต้องการให้สมาคมฯ ออกใบแจ้งหนี้/Invoice กรุณาอีเมลแจ้ง กลับที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ คุณปรีชญา เกียรติคณารัตน์ : 081-668-5018 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ban1