นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ วรรณี รัตนพล พร้อมด้วยอดีตนายกสมาคมฯ ไพจิตร เทียนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมกันเลี้ยงขอบคุณ คุณประวิทย์ มาลีนนท์

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ ตอบรับคำเชิญของมหาวิทยาลัยเนชั่น ในการร่วมมือกันสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรในสาขาการบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา

คุณไพจิตร เทียนทอง อดีตนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย(MAAT)แสดงความยินดีกับคุณวรรณี รัตนพล นายกสมาคมฯคนใหม่