คุณไพจิตร เทียนทอง อดีตนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย(MAAT)แสดงความยินดีกับคุณวรรณี รัตนพล นายกสมาคมฯคนใหม่