เสวนาทางออนไลน์ “วิทยุกระจายเสียงจะไปต่อหรือพอแค่นี้” ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

เสวนาทางออนไลน์ “วิทยุกระจายเสียงจะไปต่อหรือพอแค่นี้” ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท Paneda Tech AB ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “ วิทยุกระจายเสียงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ชมเสวนาออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom หรือชมผ่านทาง FACEBOOK LIVE :: FM100 เสียงสื่อสารมวลชน และ Media Agency Association of Thailand – MAAT สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมเสวนาได้ที่ https://www.facebook.com/events/955895891942219

▶️พบกับวิทยากรผู้ร่วมเสวนา
• พันเอก ดร.นที นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
• ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย
• คุณอภิสิทธิ์ ปุณณะนิธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
• คุณเยาวนา อาทิตย์ธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทดนตรีสีสัน
• รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• คุณอนุพนธ์ เตจ๊ะวัณโน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Paneda Tech AB
ดำเนินการเสวนาโดย ชาลิณีย์ ธรรมโม ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Attachments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *