รายชื่อคณะกรรมการ สถาบันวิจัยสื่อ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

 

1.     คุณสุรินทร์   กฤตยาพงศ์พันธุ์ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
2.    คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
3.    คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
4.    คุณสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  
5.    คุณปิติ จุลคณานุกิต บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  
6.    คุณเขมทัตต์  พลเดช    บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด   
7.    คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข บริษัท วอยซ์ ทีวี
8.    คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  บริษัท อาร์เอส
9.    คุณรวิวรรณ สิเนหะสาร  บริษัท Bright TV
10.    ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ  สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย
11.    คุณณัฏฐชัย อักษรดิษฐ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
12.    คุณกนกกาญจน์ ประจงแสงศรี  IPG Mediabrands
13.    คุณ ชรินทิพย์ ตั้งกิตติสุวรรณ์ Group M
14.    Khun Thanakij Mahapaiboon Carat & Dentsu Agis
15.    คุณดวงพร โชคมงคลเสถียร  Starcom
16.    คุณนปภัช ลิ้มวรากุล OMD