press 

maat

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย
Media Agency Association of Thailand : MAAT

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมมีเดียฯ แจงตัวเลขการใช้สื่อครึ่งปีแรกยังชะลอตัว -5% คาดสิ้นปีติดลบ -11%
สินค้าต่างๆ ยังใช้เงินน้อยคอยเศรษฐกิจกลับมาสดใส
สื่อในห้าง และ ณ จุดขายเติบโตสูงสุด สิ่งพิมพ์-วิทยุ-โทรทัศน์ต้องปรับตัว

(22 สิงหาคม 2560) สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย   รายงานผลงบประมาณการใช้สื่อครึ่งปีแรก และพยากรณ์ครึ่งปีหลัง 2560 คาดการณ์งบประมาณการใช้สื่อในครึ่งปีหลังติดลบ 11% สืบเนื่องจากการภาคธุรกิจและรัฐบาลชะลอการใช้สื่อเพื่อดูสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ได้รับผลกระทบรุนแรงลดการลงทุน

นายไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand: MAAT) เปิดเผยถึงอุตสาหกรรมสื่อในปลายปี 2560 นี้ว่า “อุตสาหกรรมยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนทั้งอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่า GDP จะเติบโตถึง 3.3% แต่การใช้สื่อโดยรวมยัง -5% โดยเมื่อวิเคราะห์ตามสื่อแล้วพบว่า สื่อโทรทัศน์ (ดิจิตอลทีวี เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) -10%  วิทยุ -18% หนังสือพิมพ์ -19% นิตยสาร -37% แต่สื่อที่สวนกระแสคือสื่อในห้าง (In-store) เติบโตเพิ่มขึ้น 38% สื่อในการเดินทาง (Transit) เพิ่มขึ้น 27% สื่อโรงภาพยนตร์ เพิ่มขึ้น 25% สื่ออินเตอร์เน็ต 24% และสื่อนอกบ้าน 16%”

นายไตรลุจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากข้อมูลการใช้สื่อจะเห็นว่านักการตลาดเลือกใช้สื่อที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อทันที ซึ่งรวมถึงสื่อ ณ จุดขาย (In-store) และสื่อที่ผู้บริโภคต้องรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สื่อ Transit สื่อโรงภาพยนตร์ และสื่อที่เติบโตอย่างต่อเนื่องใช้ได้ทุกที่อย่างสื่ออินเตอร์เน็ตเติบโตเพิ่มขึ้น”

นายรัฐกร สืบสุข อุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแคตากอรี่ที่ใช้งบประมาณโฆษณาใน 6 เดือนแรกของ 2560 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาว่า “แคตตากอรี่ที่มีเปอร์เซ็นต์การใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นของปีนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 16.3% อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มขึ้น  11.2%  ธุรกิจสื่อและการตลาด เพิ่มขึ้น 8.1% ธุรกิจเกี่ยวกับการพักผ่อน เพิ่มขึ้น 4.4% และอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน 3.6% ตามลำดับ”

“ในขณะที่แคตตากอรี่ที่ใช้งบประมาณสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก แต่การใช้งบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ธุรกิจรถยนต์ ใช้งบประมาณ 4,371.3 ล้านบาท แต่เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยลง -3.8% เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ใช้งบประมาณ 4,164.7 ล้านบาท ลดลง -2.8% ธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร ใช้งบประมาณ 3,023.7 ล้านบาท ลดลง -15.5% ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ใช้งบประมาณ 1,467.8 ล้านบาท ลดลง -20.9% การโฆษณาภาครัฐและชุมชน ใช้งบประมาณ 2,444.2 ล้านบาท ลดลง -19.4%”

นายรัฐกร ยังได้เปิดเผยถึงการพยากรณ์งบประมาณการใช้สื่อโดยสมาคมมีเดียฯ ด้วยว่า “สมาคมมีเดียฯ คาดการณ์ว่าการใช้สื่อโดยรวมยังลดลง -11% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยสื่อหลักยังคงลดลง สื่อโทรทัศน์ทั้งหมดรวมดิจิตอลทีวี เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม -15%  วิทยุ -25% หนังสือพิมพ์ -25% นิตยสาร -34% สื่อที่มีแนวโน้มการใช้สื่อมากขึ้น คือ สื่อในโรงภาพยนตร์ 5% สื่อนอกบ้าน 9% สื่อในการเดินทาง (Transit) 14% สื่อในห้าง (In-store) 29% และสื่ออินเตอร์เน็ต 24%”

สุดท้ายนายไตรลุจน์ กล่าวสรุปว่าในครึ่งปีหลัง ปี 2560 ว่า “ในครึ่งปีหลังของปีนี้ก็ยังไม่ใช่ปีที่สดใสของวงการเท่าที่ควร สื่อต่างๆ ก็ยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเพื่อดูสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์”

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณา ทั้งในด้านประสิทธิภาพของสื่อและบุคลากรให้มีมาตรฐานในวิชาชีพ และมีจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมโฆษณาและส่วนรวม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือกันในระดับนานาประเทศ

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (2017 2nd Half Year Press release.pdf)2017 2nd Half Year Press release.pdf360 kB1513