maat

 

สมาคมมีเดียฯ ชี้ตัวเลขการใช้สื่อปีนี้ดีขึ้นตามเป้าหมายส่งผลถึงปีหน้า
สื่ออินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์เติบโตลดลง
พร้อมแนะนำนักการตลาด มีเดียแพลนเนอร์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ปรับเพื่อเปลี่ยน (Transform) ตามพฤติกรรมผู้บริโภค      (1 ตุลาคม 2561) สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย รายงานการใช้สื่อในปี 2561 เป็นตามคาดการณ์ไว้ โดยเติบโตเพิ่มขึ้น 4% และส่งผลดีต่อเนื่องถึงปีหน้า สื่อที่เติบโตสูงสุดคือสื่ออินเตอร์เน็ต ส่วนสื่อที่เติบโตน้อยที่สุดคือนิตยสาร สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคติดสมาร์ทโฟนและท่องเน็ตมากขึ้น เปลี่ยนแพลตฟอร์มการดูทีวีทางโทรทัศน์มาเป็นการดูทางออนไลน์ และอ่านหนังสือน้อยลง ในขณะที่สื่อนอกบ้านรอกระเตื้องก่อนเลือกตั้ง

นายไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand: MAAT) เปิดเผยถึงมูลค่าการใช้สื่อในช่วงที่ผ่านไปและคาดการณ์ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ว่า “เศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้เติบโตดีขึ้นหลังจากชะลอไปในช่วงสองปีที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อการใช้สื่อทุกประเภท และยังได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การส่งออก และการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจให้นักธุรกิจและภาคเอกชนหันมาลงทุนมากขึ้น และประชาชนกลับมาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการลงทุนมากขึ้นด้วย จากทั้งหมดช่วยส่งเสริมต่อ GDP ที่เติบโตถึง 4%”

นายรัฐกร สืบสุข อุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เสริมว่า “เมื่อพิจารณางบประมาณการใช้สื่อในช่วงที่ผ่านมาและพยากรณ์อีก 3 เดือนที่เหลือ คาดว่าปี 2561 สื่อทุกประเภทมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ตเติบโตสูงสุดถึง 21% รองลงไปคือสื่อในห้างสรรพสินค้า (In-store) เพิ่มขึ้น 16% สื่อกลางแจ้ง (Outdoor) เพิ่มขึ้น 6%  ส่วนสื่อโรงภาพยนตร์ และสื่อโทรทัศน์โดยรวม (ดิจิตอลทีวี เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) เพิ่มขึ้น 4% เท่ากัน และสื่อวิทยุเพิ่มขึ้น 3%”

สำหรับสื่อที่มีการใช้สื่อเท่าเดิมหรือไม่มีเปลี่ยนแปลงคือ สื่อในการเดินทาง (Transit) และสื่อที่มีการใช้ลดลงคือหนังสือพิมพ์ ลดลง 21% และสื่อนิตยสาร ลดลง 34%

นายรัฐกร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในปี 2562 คาดว่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมโดยรวมตาม GDP ที่โตขึ้น 4.1% ถ้าไม่มีปัจจัยลบด้านเข้ามา และในปีหน้ามีปัจจัยด้านบวก เช่น การเลือกตั้งจะส่งผลดีต่อสื่อกลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อในการเดินทาง (Transit) โดยทางสมาคมมีเดียฯ คาดว่าจะเติบโตถึง 5% สำหรับสื่อที่ยังมีอัตราการเติบโตสูงสุดคือสื่ออินเตอร์เน็ต เพิ่มขึ้นประมาณ 25% ถึงอย่างไรก็ตามสื่อโทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่ใช้งบโฆษณาสูงเช่นเดิม แต่ผู้ประกอบการจะมีโยกเงินจากสื่อโทรทัศน์ไปใช้ในสื่ออินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่งด้วย ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ในขณะที่สื่อวิทยุ โรงภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์เติบโตลดลง”

นอกจากนี้ นายไตรลุจน์ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่าว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้สื่อโฆษณาในปัจจุบัน คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผู้บริโภคมีความรวดเร็วต่อข่าวสาร ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการตลาด นักวางแผนสื่อ ต้องมีความเข้าใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถปรับเพื่อเปลี่ยนแปลง (Transform) ได้อย่างทันท่วงที จะทำให้แคมเปญการตลาด การวางแผนสื่อประสบความสำเร็จเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณา ทั้งในด้านประสิทธิภาพของสื่อและบุคลากรให้มีมาตรฐานในวิชาชีพ และมีจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมโฆษณาและส่วนรวม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือกันในระดับนานาประเทศ

# # #

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ผู้ประสานงาน

ภณ ธัญญ์ธนารัตน์

สมชาย มีหิรัญ

โทรศัพท์ : 02-684-5761, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-453-9693

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (MAAT Press Release_2019 AdEx (E-F).pdf)MAAT Press Release_2019 AdEx (E-F).pdf473 kB1119
Download this file (MAAT Press Release_2019 AdEx (T-F).pdf)MAAT Press Release_2019 AdEx (T-F).pdf487 kB1067