maat

 

สมาคมมีเดียฯ แถลงการใช้สื่อปีที่แล้วเป็นไปตามคาด
สื่อออนไลน์ สื่อ ณ จุดขาย สื่อนอกบ้าน และสื่อโรงภาพยนตร์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ไตรมาสแรกปีนี้การใช้สื่อชลอตัวคาดสิ้นปีการใช้สื่อไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ค่าสื่อขยายตัว (Inflation) 4% พร้อมแนะนักการตลาด มีเดียแพลนเนอร์เตรียมรับมือ

 

(25 เมษายน 2562) สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) รายงานการใช้สื่อในปี 2561 เป็นตามคาดการณ์ไว้เติบโตเพิ่มขึ้น 5% ปีนี้คาดเติบโตเท่าปีก่อน ค่าสื่อขยายตัว (Inflation) เพิ่มขึ้นประมาณ 4% พร้อมแนะนักการตลาดปรับเปลี่ยนแผนงานตามสถานการณ์เฉพาะหน้ารับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

maat

 

สมาคมมีเดียฯ ชี้ตัวเลขการใช้สื่อปีนี้ดีขึ้นตามเป้าหมายส่งผลถึงปีหน้า
สื่ออินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์เติบโตลดลง
พร้อมแนะนำนักการตลาด มีเดียแพลนเนอร์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ปรับเพื่อเปลี่ยน (Transform) ตามพฤติกรรมผู้บริโภค