สมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ ตอบรับคำเชิญของมหาวิทยาลัยเนชั่น ในการร่วมมือกันสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรในสาขาการบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา

 

          เพื่อผลิตนักศึกษาหรือนักวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของวิชาชีพด้านวางแผนและบริหารจัดการสื่อโฆษณาโดยตรงสามารถป้อนบุคลากรให้กับธุรกิจมีเดียเอเยนซี่ได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ในการนี้สมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ จะส่งมืออาชีพจากบริษัทมีเดียเอเยนซี่เข้าร่วมเป็นอาจารย์และวิทยากรให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะสร้างขึ้นใหม่อีกด้วย

          นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียฯ ร่วมกับ นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เข้าร่วมการประชุม ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตบางนา (อาคารเนชั่น) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555