งานสัมมนา กสทช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 กลุ่มพันธมิตร Harmony Group

 

เชิญกรรมการ กสทช.หญิง คนเดียวของคณะกรรมการชุดนี้ สุภิญญา กลางณรงค์ มาให้ความรู้กับสมาชิกของสมาคมและชมรมในกลุ่ม Harmony Group อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองที่ห้องประชุม ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต

mrb

ปฎิทินกิจกรรม

loader