บ่ายวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมบริษัท IPG Mediabrands สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศ

 

          ประชุมกรรมบริหารภายใต้การนำของนายกสด ๆ วรรณี รัตนพล เพื่อแจกแจงและมอบหมายงานด้านต่าง ๆ ให้กรรมการบริหารแต่ละท่านของสมาคมฯ รับไปดำเนินการ โดยนายกใหม่ไฟแรง จะขอติดตามความคืบหน้าทุกเดือนในที่ประชุมกรรมการบริหาร และก่อนการประชุมกรรมการฯ จะเริ่มต้นขึ้น เขมทัตต์ พลเดช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โมเดิร์นไนนทีวี ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์ไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จวบจนปัจจุบัน และได้คาดการณ์ถึงอนาคตของวงการโทรทัศน์ไทยจากนี้ไปจนถึงปีที่โทรทัศน์ระบบ Analog จะต้องหยุดออกอากาศ แล้วทดแทนด้วยโทรทัศน์ระบบ Digital ให้ชาวมีเดียเอเยนซี่ทั้งหลายเตรียมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

mrb

ปฎิทินกิจกรรม

loader