สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยในโอกาสครบรอบ 4 ปี วันที่ 26 มิถุนายน 2556

 

          สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย โดยคุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน อุปนายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยมีอายุครบรอบ 4 ปี วันที่ 26 มิถุนายน 2556 พร้อมกันนี้คุณไตรลุจน์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทาอย่างไรให้ได้เงินจากการโฆษณา” ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-102 Impact Forum เมืองทองธานีสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย โดยคุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน อุปนายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยมีอายุครบรอบ 4 ปี วันที่ 26 มิถุนายน 2556 พร้อมกันนี้คุณไตรลุจน์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทาอย่างไรให้ได้เงินจากการโฆษณา” ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-102 Impact Forum เมืองทองธานี