dtt

 

กำหนดการ

การประชุมร่วมรับฟัง Research Proposal “Digital TV Qualitative Survey”

ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงแรม Plaza Athenee

09.30 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
10.00 น. บริษัทวิจัยนำเสนอ Research Proposal
11.00 น. ชว่งถาม-ตอบ
11.15 น. ช่วงแลกเปลี่ยนความคดิเห็น/ลงมติความเห็นชอบ
  จบงาน

 

PlazaAtheneeMap

 

mrb

ปฎิทินกิจกรรม

loader