นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เข้าพบ และมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

 วรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อ่อนอุษาลำเลียงพล นายกหญิงหมาด ๆ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย