นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ วรรณี รัตนพล พร้อมด้วยอดีตนายกสมาคมฯ ไพจิตร เทียนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมกันเลี้ยงขอบคุณ คุณประวิทย์ มาลีนนท์